Ο τρόπος προβολής των δυο φύλων στις ελληνικές τηλεοπτικές διαφημίσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο τρόπος προβολής των δυο φύλων στις ελληνικές τηλεοπτικές διαφημίσεις

Παπαβασιλείου, Γεωργία
Αρλίντα, Αλιάι

Η διαφήμιση αποτελεί μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται διαφημιστές, διαφημιζόμενοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι θεατές /καταναλωτές και η πολιτεία. Παρόλο που ο πρωταρχικός στόχος της διαφήμισης είναι η αύξηση της ζήτηση προϊόντων καθώς και η αύξηση του ρυθμού πώλησης τους, στην σημερινή εποχή, η διαφήμιση επιπλέον εκπαιδεύει, ενημερώνει και εν τέλει πείθει με επικοινωνιακά μέσα τους τελικούς καταναλωτές. Πολλές φορές ακόμη χειραγωγεί τους τηλεθεατές και τους μετατρέπει σε έμμονους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, η διαφήμιση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη και διαιώνιση των στερεότυπων ρόλων των φύλων και συνιστά αντανάκλαση της πραγματικότητας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι τρόποι που παρουσιάζονται οι άνδρες και οι γυναίκες στις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Για το λόγο αυτό, η έρευνα επικεντρώνεται στο πώς το φύλο του κεντρικού πρωταγωνιστή επηρεάζει στοιχεία της διαφήμιση όπως την γενική ομάδα των προϊόντων/ υπηρεσιών που προβάλλονται, τα χαρακτηριστικά των επιπλέον ηθοποιών που εμφανίζονται καθώς επίσης την τοποθεσία, τον τρόπο παρουσίασης και το φύλο του εκφωνητή. Για την διερεύνηση των στερεότυπων επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα. Το δείγμα αποτελείται από διαφημίσεις σε δύο ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια ANT1 και MEGA, που την τότε χρονική περίοδο είχαν την μεγαλύτερη ακροαματικότητα σύμφωνα με στοιχεία της ιστοσελίδας της AGB. Συνολικά παρακολουθήθηκαν και καταγράφηκαν 943 διαφημίσεις σε χρονικό διάστημα δυο μηνών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι το κανάλι διαδραματίζει στατιστικά σημαντικό ρόλο ως προς τον αριθμό των ατόμων που εμφανίζονται στη διαφήμιση εκτός από τον κεντρικό χαρακτήρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.