Κειμενογραφία διαφήμισης. Ο ρόλος των λέξεων και η διαφημιστική τους θέση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Κειμενογραφία διαφήμισης. Ο ρόλος των λέξεων και η διαφημιστική τους θέση

Κατσαβού, Αλεξάνδρα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κατανοηθεί πως γίνεται η διαμόρφωση ενός διαφημιστικού κειμένου ανάλογα με το είδος του μέσου μαζικής ενημέρωσης που προβάλλεται και πως αυτό επιδρά στο καταναλωτικό κοινό. Αρχικά, στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης περιγράφονται γενικά στοιχεία για τη διαφήμιση, όπως ο ορισμός της διαφήμισης και η ιστορία της. Επίσης, περιγράφονται τα μέσα και τα είδη της διαφήμισης, ποιοι είναι οι στόχοι της και πως η εταιρία καταλήγει στη δημιουργική ιδέα, πάνω στην οποία στηρίζεται η διαφήμιση και πως αυτή συγκεκριμενοποιείται στο κείμενο. Αναλύονται εκτενώς τα συστατικά στοιχεία ενός διαφημιστικού κειμένου: Ο τίτλος, ο υπότιτλος, το κυρίως κείμενο και το σλόγκαν. Έπειτα γίνεται αναφορά στα είδη της διαφήμισης: τηλεοπτική, ραδιοφωνική, διαδικτυακή. Τελειώνοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναλύεται η στρατηγική διαμόρφωσης του κειμένου, πως αυτό συνδυάζεται με την εικόνα και πως η συντακτική πολυπλοκότητα επηρεάζει την κατανόηση του κειμένου. Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο που έγινε η πρωτογενής έρευνα, που δεν είναι άλλος από την ανάλυση περιεχομένου. Ως μονάδα καταγραφής επιλέχθηκε το κείμενο της διαφήμισης και οι πληροφορίες κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τι προϊόν ή υπηρεσία διαφημίζεται. Τα αποτελέσματα της έρευνας περιέχονται στο τρίτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο και τελευταίο γίνεται σύγκριση του διαφημιστικού κειμένου σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αναλύονται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.