Αντρικά στερεότυπα στις ελληνικές τηλεοπτικές διαφημίσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αντρικά στερεότυπα στις ελληνικές τηλεοπτικές διαφημίσεις

Χατζοπούλου, Δέσποινα
Φωτιάδου, Αναστασία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μία έρευνα ως προς τα ανδρικά στερεότυπα στις ελληνικές τηλεοπτικές διαφημίσεις. Πιο αναλυτικά γίνεται παρουσίαση των βασικότερων χαρακτηριστικών της διαφήμισης και προσδιορίζεται μέσω της προσωπικής έρευνας κατά πόσο κυριαρχούν τα ανδρικά στερεότυπα σε ένα δείγμα διαφημιστικών σποτ που προβάλλονται στην ελληνική τηλεόραση. Για την επίτευξη της συγκεκριμένης μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω της έντυπης και διαδικτυακής βιβλιογραφίας με σκοπό την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην εκπόνηση της έρευνας βοήθησαν τα στοιχεία που αποκομίσαμε από τα διαφημιστικά σποτ που παρακολουθήσαμε.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.