Δημόσιες σχέσεις και προπαγάνδα: μελετώντας το ζήτημα του spin = Public relations and propaganda: studying the spin issue

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δημόσιες σχέσεις και προπαγάνδα: μελετώντας το ζήτημα του spin = Public relations and propaganda: studying the spin issue

Παπαϊωάννου, Νικολέτα
Μουγτουσίδου, Ελένη

Η διαφορά των Δημοσίων Σχέσεων και της Προπαγάνδας πάντοτε υπήρξε στο επίκεντρο της ερευνητικής δραστηριότητας. Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση της έννοιας των Δημοσίων Σχέσεων και του spin, της χειραγώγησης της άποψης του κοινού. Μέσα από μία ενδελεχή βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν οι προαναφερθείσες έννοιες και στη συνέχεια μέσα από την παράθεση συγκεκριμένων μελετών περίπτωσης να παρουσιαστεί η εφαρμογή του spin. Συγκεκριμένα στις σελίδες που θα ακολουθήσουν θα γίνει εκτενής αναφορά στις Δημόσιες σχέσεις τόσο σε γεωγραφικό και ιστορικό επίπεδο, όσο και στη σχέση τους με την τηλεόραση και τη διαφήμιση. Από την άλλη πλευρά, θα τεθεί εξίσου το ζήτημα της προπαγάνδας πάλι μέσα από την ιστορική του πορεία, ενώ θα αναλυθούν επίσης τα δίπτυχα προπαγάνδα και τηλεόραση, προπαγάνδα και διαφήμιση, προπαγάνδα και διπλωματία. Παράλληλα στο παρόν πόνημα επιχειρείται η σύγκριση της προπαγάνδας και των Δημοσίων σχέσεων. Τέλος θα αναλυθεί η έννοια του Spin καθώς και θα τεθεί υπό το πρίσμα συγκεκριμένων μελετών περίπτωσης, όπως είναι αυτή του πολέμου στο Ιράκ, του «Μακεδονικού», του Σκανδάλου Siemens και των Big Pharma. Η μελέτη των συγκεκριμένων παραδειγμάτων θα δώσει μία ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την έννοα του spin, αφού αγκαλιάζει τόσο την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο όσο και την εφαρμογή σε εταιρικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.