Συγκριτική ανάλυση του προεκλογικού πολιτικού λόγου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 και Σεπτεμβρίου 2015

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Συγκριτική ανάλυση του προεκλογικού πολιτικού λόγου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 και Σεπτεμβρίου 2015

Καραγκιουλμέζη, Ιωάννα
Τσιώκου, Βάια

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μία συγκριτική ανάλυση των προεκλογικών ομιλιών του ΣΥΡΙΖΑ κατά την διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2015. Με άλλα λόγια, η μελέτη εστιάζει στην αξιολόγηση όσων εξέφρασε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάλυση των ομιλιών του αρχικά παρουσιάζονται τα καίρια σημεία του λόγου του και ο τρόπος που προσπαθεί να πείσει το λαό για το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μία συγκριτική ανάλυση μεταξύ των δύο προεκλογικών περιόδων και καταγράφονται τα κοινά σημεία και οι διαφορές τους. Εν κατακλείδι, προσδιορίζονται τα γενικά συμπεράσματα. Όσον αφορά τη μέθοδο που ακολουθήθηκε χαρακτηρίζεται ως δευτερογενής, καθώς στηρίζεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που αναλύονται στην παρούσα μελέτη αντλήθηκαν μέσα από άρθρα ελληνικών εφημερίδων που δημοσιεύτηκαν μετά τις δύο προεκλογικές περιόδους. Η έρευνα αποσκοπούσε κυρίως στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των προεκλογικών ομιλιών του ΣΥΡΙΖΑ.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.