Τρόποι προώθησης μέσω του event marketing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τρόποι προώθησης μέσω του event marketing

Μπούτου, Αργυρώ

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, σκοπός είναι η ανάλυση και η αξιολόγηση του event μάρκετινγκ από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για μία μελέτη που στοχεύει στο να καταγράψει πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το μάρκετινγκ στην επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων και σε ποιο βαθμό συντελεί ως προς αυτό το event μάρκετινγκ. Πιο αναλυτικά αποτυπώνονται οι στρατηγικές και τα μέσα του event μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, έτσι ώστε να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και να παραμείνουν επικερδείς στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής πραγματοποιείται μία δευτερογενής έρευνα, όπου καταγράφεται το θεωρητικό κομμάτι του event μάρκετινγκ που εφαρμόζουν σήμερα οι επιχειρήσεις. Ωστόσο, πραγματοποιείται και πρωτογενής ποιοτική έρευνα για την συμβολή του event μάρκετινγκ στο Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Events management
Δημόσιες σχέσεις
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.