Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την παρουσίαση εθελοντικών κινημάτων – οργανισμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την παρουσίαση εθελοντικών κινημάτων – οργανισμών

Σκυριανίδου, Βασιλική

Τα πολυμέσα, στη σημερινή εποχή, είναι ένα μεγάλο βήμα εκμοντερνισμού του ήχου, της εικόνας, του βίντεο και των γραφικών, που μέσα από ένα αλληλένδετο συνδυασμό, γίνονται μέσα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και πληροφόρησης για το σύγχρονο κοινό. Ακόμη, μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και την προβολή εθελοντικών οργανώσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, καθώς πλέον ο εθελοντισμός, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια λόγω της παγκόσμιας ανθρωπιστικής κρίσης που επικρατεί. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία μιας πολυμεσικής παρουσίασης για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων με στόχο την προβολή και ενημέρωση για το ευρύ κοινό που δεν γνωρίζει για αυτό. Το Σ.Ε.Π. είναι μια εθελοντική Μη κυβερνητική οργάνωση που αποσκοπεί κυρίως σε νέους ανθρώπους συμβάλλοντας στην διαπαιδαγώγηση τους. Μέσα από την εργασία θα δούμε τον προσκοπισμό από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, εναρμονισμένο με την ελληνική κοινωνία. Για την παραγωγή της συγκεκριμένης εφαρμογής ακολουθήθηκαν τα πέντε στάδια δημιουργίας μιας πολυμεσικής εφαρμογής: «Ανάλυση», «Σχεδίαση», «Ανάπτυξη», «Έλεγχος» και «Διανομή». Τέλος, για την ανάπτυξη της, χρησιμοποιήθηκαν τα εξής προγράμματα: «Director MX2004» (Adobe) για την συγγραφή της εφαρμογής, «Photoshop CS4» (Adobe) για τη δημιουργία και επεξεργασία φωτογραφιών, και το «Premiere CS4» (Adobe) και το «Windows Movie Maker» για τη δημιουργία και επεξεργασία βίντεο.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορική - Τεχνολογία
Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Εθελοντισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.