Φορολογική ανάλυση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ)

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Φορολογική ανάλυση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ)

Πασχαλίδου, Ελευθερία

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), είναι ένας νέος εταιρικός τύπος ο οποίος εισήχθη με τον ν. 4072/2012 και διαθέτει νομική προσωπικότητα, εμπορικό σκοπό, ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ και ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις. Η σύστασή της είναι πιο ευέλικτη από αυτήν της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε. και μπορεί να λειτουργήσει και ως μονοπρόσωπη. Σκοπός της μεταξύ άλλων είναι και η αντικατάσταση μακροπρόθεσμα της ΕΠΕ, καθόσον δίνεται η δυνατότητα στις υφιστάμενες ΕΠΕ να μετατραπούν σε ΙΚΕ. Παράλληλα αποτελεί τον ενδιάμεσο εταιρικό τύπο μεταξύ των προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε. & Ε.Ε.) και των κεφαλαιουχικών (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), συστήνεται δε και λειτουργεί με το μικρότερο δυνατό κόστος. H νέα εταιρική μορφή ανταποκρίνεται και στον διαχωρισμό των λειτουργιών των εταίρων μέσα στην επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταίροι που εισφέρουν περιουσιακά στοιχεία, εταίροι που ασχολούνται με την καθημερινή δραστηριότητα, εταίροι που εισφέρουν φερεγγυότητα, εταίροι που εισφέρουν επιστημονικές ικανότητες ή άλλες ειδικές γνώσεις κλπ. Ο νέος αυτός εταιρικός τύπος διευκολύνει τη συνεργασία και τη συνύπαρξη μεταξύ των εταίρων αυτών, καθιστώντας την κατάλληλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων επιχειρηματιών. Μεταξύ των άλλων καινοτομιών που εισήγαγε ο ν. 4072/2012, είναι η επιβολή της υποχρέωσης στην ΙΚΕ να διατηρεί ιστοσελίδα και να αναφέρει σε αυτήν τις ελάχιστες πληροφορίες που συντελούν στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην προστασία των συναλλασσομένων, ενισχύοντας έτσι την εταιρική διαφάνεια Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει προσπάθεια να αποσαφηνίσουμε και να ερευνήσουμε την λειτουργία μίας τέτοιας εταιρίας στη χώρα μας. Επιπλέον μέσα από παραδείγματα και βιβλιογραφικές παραπομπές θα γίνει προσπάθεια να διευκρινιστεί το φορολογικό καθεστώς που διέπει τέτοιου είδους εταιρίες και ο τρόπος της λογιστικής τους παρακολούθησης. Τέλος θα καταλήξουμε την έρευνα μας αυτή με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις γύρω από το θέμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)