Ο εσωτερικός έλεγχος στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ο εσωτερικός έλεγχος στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Κυριάκου, Αφροδίτη A.

Η συνεχής αναφορά στον τομέα του τουρισμού στη χώρα μας, αλλά και η όλο και περισσότερη εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος με το πλήθος των υπηρεσιών του, αποτελεί προστιθέμενη αξία και ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που τον εφαρμόζουν, αποτέλεσαν το έναυσμα για τη μελέτη του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία. Στην εργασία αυτή, λοιπόν, επιχειρείται η αποτύπωση των θεσμικών πλαισίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και του εσωτερικού ελέγχου, αλλά και της πρακτικής τους εφαρμογής. Στα πρώτα κεφάλαια παρουσιάζεται σε θεωρητικό επίπεδο το εννοιολογικό πλαίσιο της ελεγκτικής και του εσωτερικού ελέγχου. Συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στον ορισμό και το θεσμικό πλαίσιο της ελεγκτικής, αλλά και στα είδη των ελέγχων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην έννοια του εσωτερικού ελέγχου, στην οργάνωση και τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση. Περιγράφονται τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, η μεθοδολογία και τα βήματα διενέργειας ενός ελέγχου, όπως επίσης και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη παρουσίαση του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ στο τέταρτο αναλύεται ο εσωτερικός έλεγχος στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά πως γίνεται ο εσωτερικός έλεγχος σε μία ξενοδοχειακή επιχείρηση, τόσο ανά κλάδο εκμετάλλευσης, όσο και ανά κύκλο δραστηριότητας ξεχωριστά. Στο τελευταίο κεφάλαιο υπάρχει ένα πρακτικό παράδειγμα εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχειακή λογιστική
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-06


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)