Μη δασμολογικά μέτρα προστασίας της Ρώσικης Ομοσπονδίας και οι επιπτώσεις τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μη δασμολογικά μέτρα προστασίας της Ρώσικης Ομοσπονδίας και οι επιπτώσεις τους

Νικολής, Σταύρος Ε.

Με τον όρο Διεθνές Εμπόριο νοούνται οι συναλλαγές που λαμβάνουν καθημερινά μέρος ανάμεσα στις χώρες και τις επιχειρήσεις διεθνώς, καλύπτοντας θέματα που απασχολούν τις εισαγωγές και εξαγωγές των χωρών, τη θέση τους στο παγκόσμιο σκηνικό και κατά συνέπεια την ανταγωνιστικότητα τους. Ο περιορισμός του ελεύθερου εμπορίου λοιπόν, όπως αυτό λάμβανε μέρος άλλοτε και η υιοθέτηση τακτικών που περιορίζουν τις ποσότητες και τις αξίες των προϊόντων που διακινούν οι χώρες, είναι αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων και συμφωνιών που καθορίζονται από τις χώρες και τις μεταξύ τους σχέσεις. Με άλλα λόγια, οι χώρες προκειμένου να προστατεύσουν την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων τους, περνούν στην υιοθέτηση μέτρων, τα οποία άλλοτε είναι δασμολογικά και άλλοτε μη δασμολογικά. Σκοπός της εν λόγω εργασίας είναι η μελέτη και καταγραφή των επιπτώσεων των μη δασμολογικών μέτρων προστασίας από τη Ρώσικη Ομοσπονδία τόσο στον πρωτογενή όσο και στο δευτερογενή τομέα της. Η σπουδαιότητα του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η Ρώσικη Ομοσπονδία είναι μια χώρα που εντάσσεται στους δυναμικότερους «παίχτες» της παγκόσμιας οικονομίας, κατέχοντας υψηλή διαπραγματευτική δύναμη και δυνατή οικονομία. Ύστερα λοιπόν από τη θεωρητική μελέτη των μη δασμολογικών μέτρων και την παράλληλη ανάπτυξη της οικονομικής πορείας και θέσης της Ρώσικης Ομοσπονδίας, αρχικά παρουσιάζονται τα μη δασμολογικά μέτρα που υιοθέτησε και στη συνέχεια αξιολογούνται οι επιπτώσεις τους στην εγχώρια οικονομία. Έτσι, συμπεραίνεται ότι τα μη δασμολογικά της μέτρα, αποτελούν σημαντικό παράγοντα ισχυροποίησης της τα τελευταία χρόνια, καθώς «προστατεύουν» και συγχρόνως ενθαρρύνουν τις τοπικές επιχειρήσεις να εμπορεύονται διεθνώς και να είναι ανταγωνιστικές. Βέβαια, η χρήση τους οφείλει να γίνεται ιδιαιτέρως προσεκτικά, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις εσωτερικής «ανεπάρκειας» προϊόντων και αποκλεισμού της ίδιας της χώρας – γεγονός που θα συνέβαλλε αρνητικά στην ισορροπία και σταθερότητα της.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.