Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Χανιώτης, Γεώργιος Α.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος της εργασίας είναι θεωρητικό και αναφέρεται στην οικονομική κρίση, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές. Το δεύτερο σκέλος της εργασίας αφορά το ερευνητικό κομμάτι που διεξήχθη με την χρήση ποσοτικής έρευνας μέσω ερωτηματολογίων με σκοπό την συλλογή αντικειμενικών δεδομένων, τα οποία στην συνέχεια θα μετατραπούν σε αριθμητικά ή στατιστικά στοιχεία. Η μείωση της κερδοφορίας, η μείωση του τζίρου, η δραματική αύξηση των επιχειρήσεων που κλείνουν, η μείωση του προσωπικού, η μείωση του ωραρίου των εργαζομένων και η μη έγκαιρη καταβολή των μισθών επιβεβαιώνουν την δυνητική θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανεργία
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.