Δημιουργία διαδικτυακής δυναμικής εφαρμογής e-learning και αυτόματης βαθμολόγησης με χρήση CMS Wordpress και γλώσσα προγραμματισμού PHP-MySQL

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)
Δημιουργία διαδικτυακής δυναμικής εφαρμογής e-learning και αυτόματης βαθμολόγησης με χρήση CMS Wordpress και γλώσσα προγραμματισμού PHP-MySQL

Μόσερ, Κωνσταντίνος - Παύλος Α.

Στην εργασία αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή όπου ο καθηγητής μπορεί να δημιουργεί διαγωνίσματα για τους φοιτητές του και να βαθμολογούνται οι απαντήσεις τους. Αρχικά, στην εργασία γίνεται αναφορά στο Wordpress, τους λόγους που επιλέχθηκε ως πλατφόρμα υλοποίησης, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή του κώδικα, οι γλώσσες προγραμματισμού και κάποια προγράμματα που αφορούν τη δημιουργία και τον έλεγχο της σωστής λειτουργία της εφαρμογής. Επίσης, γίνεται παρουσίαση της εφαρμογής βήμα – βήμα, αναφέρονται τα αρχεία της εφαρμογής και η χρησιμότητά τους και αναλύεται ο κώδικας για κάποιες βασικές λειτουργίες της εφαρμογής.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.