Σχεδίαση και ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής λογισμικού για άτομα με αυτισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σχεδίαση και ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής λογισμικού για άτομα με αυτισμό

Χανταβαρίδου, Αλεξάνδρα
Δικράνης, Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία μιας εφαρμογής για παιδιά με αυτισμό. Ως θέμα έχει την υλοποίηση μιας εφαρμογής για την εκμάθηση της κατάλληλης ένδυσης. Ο όρος ένδυση αντιπροσωπεύει την σωστή σειρά ένδυσης, τον κατάλληλο τρόπο ενδυμασίας ανάλογα τις συνθήκες, την κοινωνική περίσταση, κα. Αρχικά μελετήθηκαν οι ιδιαιτερότητες των παιδιών με αυτισμό, ώστε να δημιουργηθεί μια εφαρμογή που να απευθύνεται συγκεκριμένα σε αυτά. Ύστερα με την κατάλληλη επιλογή των εργαλείων, καθώς και τη συμβολή των ειδικών του χώρου αυτού, έγινε μια προσπάθεια δημιουργίας χρηστικής εφαρμογής και αποτελεσματικής. Σίγουρα κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της άλλαξε πολλές φορές σχεδιαστικά αλλά και προγραμματιστικά. Τέλος, αφού αποφασίστηκε η έκταση της και οι πτυχές του αυτισμού που καλύπτει, έγινε μια προσπάθεια όσον αφορά το σχεδιασμό της, έτσι ώστε να γίνει όσο γίνεται πιο ενδιαφέρουσα για τα παιδιά αυτά. Το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε θετικό, με όλη την απλότητα κι ευχρηστία που την διέπει.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.