Πολυμεσική αλληλεπιδραστική εφαρμογή για τον Δήμο Κέρκυρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Πολυμεσική αλληλεπιδραστική εφαρμογή για τον Δήμο Κέρκυρας

Χανδρινός, Νικόλαος

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για τον Δήμο Κέρκυρας. Χρησιμοποιώντας ένα εύκολο και φιλικό σύστημα πλοήγησης ο τελικός χρήστης μπορεί να περιηγηθεί και να παρακολουθήσει ένα πλούσιο περιεχόμενο, διαρθρωμένο σε έξι θεματικές ενότητες. Ιστορία, πολιτισμός, τουρισμός, αξιοθέατα, παραλίες και γενικές πληροφορίες. Για την υλοποίηση της εφαρμογής ακολουθήθηκαν τα στάδια του μοντέλου καταρράκτη, του πιο καθιερωμένου μοντέλου ανάπτυξης λογισμικού. Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε με την χρήση του πλατφόρμας Adobe Director 11.5 και τα πολυμεσικά στοιχεία επεξεργάστηκαν με τα προγράμματα Premiere, Movie Maker, Audacity και Photoshop. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από 3 κύρια κεφάλαια. Το πρώτο ασχολείται με τα πολυμέσα, τις διαδραστικές εφαρμογές πολυμέσων και τις μεθοδολογίες ανάπτυξης τους. Το δεύτερο κεφάλαιο εμβαθύνει στις εφαρμογές των πολυμέσων στον τομέα του τουρισμού. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα στάδια και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής και δίνεται μια αναλυτική παρουσίαση της.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Πληροφορική - Τεχνολογία
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.