Σύγχρονοι μέθοδοι προώθησης. Μελέτη ομίλου Public

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σύγχρονοι μέθοδοι προώθησης. Μελέτη ομίλου Public

Τσούκα, Βασιλική
Μαλακόζη, Χρυσούλα

Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο είναι μέρος της καθημερινότητας όλων μας και ο αριθμός χρηστών του διαδικτύου αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς την τελευταία δεκαετία. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολήθηκα με το e-marketing. Μελετώνται αρχικά η έννοια και η εφαρμογή του Μάρκετινγκ και ο τρόπος που αυτό έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός του Μάρκετινγκ, παρουσιάζεται εν συντομία η εξέλιξη του μέσα στα χρόνια και τέλος παρουσιάζεται το μίγμα μάρκετινγκ που εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις. Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σύγχρονα μέσα προώθησης του Μάρκετινγκ, οι προωθητικές ενέργειες που εφαρμόζονται με τελικό στόχο τον καταναλωτή καθώς και οι μορφές των προωθητικών ενεργειών προς τους καταναλωτές καθώς και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο όμιλος PUBLIC. Παρουσιάζονται οι οικονομικές του δραστηριότητες, οι συνεργάτες του και οι διακρίσεις του. Γενικά γίνεται μια επισκόπηση του ομίλου και της εικόνας του. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας. Παρουσιάζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της συγκεκριμένης μεθόδου και αιτιολογείται και ο λόγος επιλογής της. Στην συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που έγινε και τέλος γράφονται τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.