Μέθοδοι βελτιστοποίησης πολυδιάστατων μη γραμμικών προβλημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μέθοδοι βελτιστοποίησης πολυδιάστατων μη γραμμικών προβλημάτων

Βαλερά, Φωτεινή

Το θεωρητικό μέρος της εργασίας αποτελείται από 2 Κεφάλαια, το Κεφάλαιο 1 που αποτελεί την εισαγωγή, στην οποία δίνονται βασικές έννοιες που θα μας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του θέματος και το Κεφάλαιο 2 που ασχολείται με την επίλυση των πολυδιάστατων μη γραμμικών εξισώσεων. Όσον αφορά το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι κυριότεροι μέθοδοι βελτιστοποίησης πολυδιάστατων μη γραμμικών προβλημάτων και πιο συγκεκριμένα η μέθοδος της μεγαλύτερης αλλαγής, η πολυδιάστατη μέθοδος Newton, οι συζυγείς διευθύνσεις, οι μέθοδοι τύπου Newton – Quassi Newton και οι Davidon, Fletcher και Powell. Το Κεφάλαιο 3 είναι το πρακτικό μέρος της εργασίας στο οποίο παρουσιάζονται οι μέθοδοι βελτιστοποίησης μέσα από παραδείγματα στο Matlab. Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων βελτιστοποίησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μαθηματική στατιστική
Μαθηματικά μοντέλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-12


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.