Εικονική πραγματικότητα και άλλες σύγχρονες μέθοδοι αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εικονική πραγματικότητα και άλλες σύγχρονες μέθοδοι αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή

Καπετανάκη, Μαρία
Τσελεκίδου, Κορτέσα

Η εξέλιξη της τεχνολογίας προχωρά με αλματώδη βήματα μέρα με τη μέρα. Ο άνθρωπος έχει άμεση σχέση και συνεργασία με τους υπολογιστές αρκετά χρόνια πριν. Πλέον, οι υπολογιστές και γενικότερα τα υπολογιστικά συστήματα χρησιμοποιούνται σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής, κάνοντάς την ευκολότερη, ποιοτικότερη και ασφαλέστερη. Πολλές φορές, η επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή χαρακτηρίζεται από αλληλεπίδραση και διάδραση. Μία πολύ σημαντική μορφή διάδρασης αποτελεί η Εικονική Πραγματικότητα, η οποία έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό σε αρκετές χώρες του κόσμου. Η παρούσα μελέτη διερευνά τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την Εικονική Πραγματικότητα και τις έννοιες γύρω από αυτήν. Επιπλέον, πραγματοποιεί μία ιστορική αναδρομή από τις απαρχές της Εικονικής Πραγματικότητας μέχρι την σημερινή της εξέλιξη. Ακόμη, παρουσιάζονται τα απαραίτητα λειτουργικά στοιχεία και οι συνέπειες της χρήσης της Εικονικής Πραγματικότητας. Παράλληλα, η εφαρμογή της σε πληθώρα από περιοχές και πεδία έχουν συμβάλλει στην μείωση του κινδύνου ορισμένων δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα στην πραγματοποίηση και εξέταση διαφόρων δραστηριοτήτων και φαινομένων, που διαφορετικά ο άνθρωπος δεν θα είχε την δυνατότητα να φέρει εις πέρας. Η Εικονική Πραγματικότητα μέχρι πριν λίγα χρόνια έδειχνε να είναι άγνωστη στην ελληνική κοινωνία, αποτελώντας μακρινή έννοια. Η εν λόγω εργασία μελετά και εξετάζει την Εικονική Πραγματικότητα στην Ελλάδα μέσα από την υλοποίηση δομημένων συνεντεύξεων με τη χρήση ερωτηματολογίου. Για την πραγματοποίηση της ποιοτικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε δείγμα 149 συμμετεχόντων από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από τη διεξαγωγή της έρευνας εξάγονται χρήσιμα και ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με την γνώση, την εμπειρία, την χρήση και την άποψη των ερωτώμενων γύρω από την Εικονική Πραγματικότητα με την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορική - Τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.