Ο ρόλος και η σημασία των δημοψηφισμάτων για τη δημοκρατία: πλεονεκτήματα και προβληματισμοί: η περίπτωση του ελληνικού δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 = The role and the significance of referendums for democracy: advantages and debates: the case of Greek referendum of July 5th 2015

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο ρόλος και η σημασία των δημοψηφισμάτων για τη δημοκρατία: πλεονεκτήματα και προβληματισμοί: η περίπτωση του ελληνικού δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 = The role and the significance of referendums for democracy: advantages and debates: the case of Greek referendum of July 5th 2015

Καλούδη, Διαμαντούλα
Γάτσα, Βικτωρία

Σήμερα το επίπεδο εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς της άμεσης δημοκρατίας είναι χαμηλό. Ένα από τα μέτρα που θα μπορούσε να ανατρέψει την πορεία αυτή είναι η εισαγωγή αμεσοδημοκρατικών θεσμών, όπως αυτή του δημοψηφίσματος. Σκοπός της εργασίας μας είναι να δούμε εάν κάποια από τα εμπόδια, που σύμφωνα με τον LeDuc, μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες αποτυχίας των δημοψηφισμάτων, ήταν παρόντα και στο δικό μας δημοψήφισμα και πως αυτά επηρέασαν το αποτέλεσμα του και εάν τελικά αυτό το δημοψήφισμα ωφέλησε ή όχι τη δημοκρατία στη χώρα μας. Η παρούσα εργασία είναι μια αφηγηματική ανασκόπηση με θέμα το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015. Έγινε ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας αλλά και των ηλεκτρονικών ειδησεογραφικών site τόσο ελληνικών όσο και των ξένων (Αγγλόφωνων). Το ερώτημα του δημοψηφίσματος ήταν ασαφές, σύνθετο και τεχνικής φύσεως και δεν συζητήθηκε καθόλου κατά τη μικρή προδημοψηφισματική περίοδο. Η συμμετοχή στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου ήταν 62,15%. Το ποσοστό ήταν πολύ ικανοποιητικό εάν σκεφτεί κανείς κάτω από ποιες συνθήκες έγινε. Συμπερασματικά από την έρευνα μας προκύπτει ότι το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου κάτω από τις συνθήκες που έγινε, δεν συνέβαλε όσο θα ανέμενε κανείς, στη βελτίωση λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Άνοιξε όμως μια συζήτηση για το θεσμό του δημοψηφίσματος η οποία αφήνει μια χαραμάδα ελπίδας για σωστή χρήση αυτού στο μέλλον και για ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοκρατία
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.