Μια παραδοσιακή προβατοτροφική εκμετάλλευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μια παραδοσιακή προβατοτροφική εκμετάλλευση

Σταμάτης, Παναγιώτης

Οι προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα μας απαντούν με τη μορφή μικρών μονάδων εκτατικής εκτροφής, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό διαφοροποίησης ως προς το μέγεθος, τις σταβλικές εγκαταστάσεις, το μέγεθος παραγωγής κ.λ.π. Το εκτατικό σύστημα εκτροφής περιλαμβάνει ετήσιες μετακινήσεις σε θερινούς βοσκοτόπους και μεγάλες ημερήσιες διαδρομές των κοπαδιών για εξεύρεση βοσκήσιμης ύλης, εξασφαλίζοντας προϊόντα ποιότητας, με αποτέλεσμα δικαίως ορισμένοι να ισχυρίζονται ότι οι κλάδοι της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στη χώρα μας βρίσκεται σε προβιολογικό στάδιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Κτηνοτροφική μονάδα
Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.