Πολιτικός λόγος και εκλογικές συμπεριφορές σε συνάρτηση με τις κοινωνικές εξελίξεις. Η Αριστερά στο Νομό Καστοριάς μετά τον Εμφύλιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Πολιτικός λόγος και εκλογικές συμπεριφορές σε συνάρτηση με τις κοινωνικές εξελίξεις. Η Αριστερά στο Νομό Καστοριάς μετά τον Εμφύλιο

Δέλλας, Ιωάννης

Η θεωρητική ανάλυση και η αποσαφήνιση των όρων πολιτικός λόγος και εκλογική συμπεριφορά και η σύνδεσή τους με το μετεμφυλιακό πολιτικό και εκλογικό περιβάλλον στην περιοχή της Καστοριάς, είναι το πρώτο μέρος της εργασίας αυτής. Αφού αποσαφηνιστούν αυτοί οι όροι, επιχειρείται να συνδεθεί το θεωρητικό τους υπόβαθρο με τον μετεμφυλιακό πολιτικό λόγο και την εκλογική συμπεριφορά των κατοίκων της Καστοριάς, σε σχέση πάντα με την Αριστερά. Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και είδη του πολιτικού λόγου που απαντώνται την περίοδο αυτή στην περιοχή, όπως αυτός εκφέρεται από τους πολιτικούς της περιοχής και διατυπώνεται από τον τοπικό τύπο. Παράλληλα διερευνώνται τα μοντέλα της εκλογικής συμπεριφοράς που προσιδιάζουν με την περιοχή. Το πρακτικό μέρος εμπεριέχει την παρουσίαση της Αριστεράς στην περιοχή της Καστοριάς, αμέσως μετά τον Εμφύλιο, μέσα από την ανάλυση των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων και αποτελεσμάτων της περιόδου 1950 – 1964. Παρουσιάζεται η εκλογική συμπεριφορά των κατοίκων της περιοχής και οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν. Όλη αυτή η διαδικασία θα συμβάλει στην κατανόηση της σημασίας, του ρόλου και της δύναμης που περικλείουν οι παράγοντες που διαμόρφωσαν το πολιτικό περιβάλλον στην Καστοριά και θα αναδειχθούν και τα κριτήρια της τελικής εκλογικής επιλογής των κατοίκων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.