Η συμμετοχή των νέων στην πολιτική μέσω κοινωνικών δικτύων (social media) στην πολιτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2017 (EL)
Η συμμετοχή των νέων στην πολιτική μέσω κοινωνικών δικτύων (social media) στην πολιτική

Νάκου, Δέσποινα

Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τις καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές και την ανάπτυξη του παγκόσμιου ιστού, συντέλεσαν δραστικά στην ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων. Σήμερα, τα κοινωνικά δίκτυα βρίσκονται ουσιαστικά στο απόγειό τους, σημειώνοντας ραγδαία αύξηση των χρηστών που καθημερινά τα επιλέγουν για την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Είναι σαφές, πως μέσω των κοινωνικών δικτύων επιτυγχάνεται η καθημερινή επαφή των ανθρώπων με συμπολίτες τους σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, δύναται η συμμετοχή των χρηστών σε κοινές ομάδες συζητήσεων με αποτέλεσμα να ομαδοποιούνται οι χρήστες ανάλογα τις προσωπικές τους ιδέες, τις μουσικές τους προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντά τους, το μορφωτικό τους επίπεδο ή και τις πολιτικές τους προτιμήσεις. Στην κατεύθυνση αυτήν, τα σύγχρονα καινοτόμα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πρωταρχικής σημασίας παράγοντα στην ανάπτυξη και προώθηση της πολιτικής. Ως εκ τούτου, καθημερινά χιλιάδες χρήστες επιλέγουν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν για τις πολιτικές εξελίξεις, να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις, να επιχειρηματολογήσουν και να υποστηρίξουν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις όπως επίσης και να συζητήσουν για όσες εξελίξεις του αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία καταδεικνύει την ύπαρξη σχέσης των νέων με την πολιτική μέσω των κοινωνικών δικτύων. ενώ αναλύεται η κοινωνία της πληροφορίας η νέα μορφή της ηλεκτρονικής δημοκρατίας που επιτυγχάνεται μέσω του διαδικτύου και συνολικά η ύπαρξη σχέσης νέων και πολιτικής, παρέχοντας ερευνητικά στοιχεία μέσω ανάλυσης ερωτηματολογίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.