Παράγοντες που επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις νέων ηλικίας 18-24

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Παράγοντες που επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις νέων ηλικίας 18-24

Γριζά, Μαρία-Δήμητρα

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών, ανάλογα με το φύλο. Η έρευνα επικεντρώνεται σε δύο προϊόντα ̇ τα είδη ένδυσης (ρούχα) και κινητά τηλέφωνα. Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος της χρήσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων μέσω της εφαρμογής Google Form. Το συνολικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 200 άτομα (100 άτομα για τα ρούχα και 100 για κινητά τηλέφωνα). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 23.0. Τα αποτελέσματα ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά του δείγματος έδειξαν ότι τόσο για τα ρούχα όσο και για τα κινητά σημαντικότερο ρόλο παίζει η ποιότητα των προϊόντων. Η διαφοροποίηση του ρόλου της ποιότητας σε σχέση με το φύλο, όσον αφορά τα ρούχα είναι μικρή ̇ τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες πιστεύουν, σχεδόν στον ίδιο βαθμό, ότι η ποιότητα παίζει τον βασικότερο ρόλο στην αγορά τους, ενώ όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα, οι άνδρες πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η ποιότητα παίζει βασικό ρόλο, σε σχέση με τις γυναίκες. Ως επόμενος παράγων αναδείχθηκε η τιμή. Εδώ παρατηρείται ότι, ενώ δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά την αγορά κινητών τηλεφώνων, οι γυναίκες θεωρούν ότι η τιμή παίζει σημαντικότερο ρόλο όταν πρόκειται να προβούν στην αγορά κάποιου είδους ένδυσης σε σχέση με τους άντρες. Ως τελευταίος παράγοντας αναδείχθηκε η μίμηση, όσον αφορά τα ρούχα και η αγαπημένη επωνυμία (“μάρκα”), όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα. Αξίζει να παρατηρηθεί πως οι διαφορετικές απαντήσεις ως προς τις προτιμήσεις αποδεικνύουν ότι διαφορετικοί τύποι αγοραστικών αποφάσεων ακολουθούνται ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων/υπηρεσιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.