Μάρκετινγκ, μάνατζμεντ, χρηματοοικονομική ανάλυση, οικονομικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός της εταιρίας αθλητικών ειδών «NIKE»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μάρκετινγκ, μάνατζμεντ, χρηματοοικονομική ανάλυση, οικονομικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός της εταιρίας αθλητικών ειδών «NIKE»

Καραμπουλάτη, Γεωργία

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, ο προσανατολισμός στην αγορά και η εστίαση στον πελάτη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία μίας επιχείρησης. Σε αυτή τη βάση, το Μάρκετινγκ, ως μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης και ως ένας ευρύς επιστημονικός χώρος, επηρεάζει αποφασιστικά όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης αλλά και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα από μακροοικονομική σκοπιά. Η εφαρμογή της επιστήμης του Μάρκετινγκ μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία αποδοτικών παραγωγικών επενδύσεων. Η ικανοποίηση των αναγκών μιας αγοράς και η σωστή διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των οικονομικών συντελεστών της διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία αξίας τόσο για την επιχείρηση όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και ο εντονότατος ανταγωνισμός είναι νέα φαινόμενα για όλες τις εταιρίες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας επενδύει στην εκπαίδευση μελλοντικών στελεχών που θα έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν αξία στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία ως σύνολο.Η εταιρία αθλητικών ειδών Nike αποτελεί την ηγέτιδα στον κλάδο αυτό και ειδικά στον χώρο των αθλητικών υποδημάτων. Είναι μία Αμερικάνικη εταιρία η οποία έχει καταφέρει να ανάγει τα προϊόντα της μέσα από την προβολή τους και την προώθηση τους, σε μέρος της κουλτούρας του Δυτικού κόσμου και ειδικά των ΗΠΑ. Στην παρούσα εργασία μας θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στην θεωρία το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων στα θέματα μάρκετινγκ-μάνατζμεντ και οικονομικής διαχείρισης. Ακολούθως θα παραθέσουμε μία έρευνα για την εταιρία Nike και το πώς αυτή εφαρμόζει αυτό το πλαίσιο στην οικονομική της δραστηριότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Μάνατζμεντ
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.