Τρόποι διαδικτυακής προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων στα social media: μελέτες περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τρόποι διαδικτυακής προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων στα social media: μελέτες περίπτωσης

Πέιου, Ραφαηλία

Η εργασία αποσκοπεί στην διερεύνηση των τρόπων διαδικτυακής προβολής των πιο επιτυχημένων ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media και συγκεκριμένα από το κοινωνικό δίκτυο του Facebook. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα είδος διαδικτυακής επικοινωνίας που επιτρέπει στους χρήστες του την αμφίδρομη επικοινωνία. Η διαρκώς αυξανόμενη απήχηση και μεγάλη δημοφιλία που απολαμβάνουν τα τελευταία χρόνια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητοποίησαν τους marketers έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τα Social Media ως εργαλεία για την προσέλκυση και την επικοινωνία με τους καταναλωτές με σκοπό φυσικά την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρουν. Η παρούσα έρευνα, αποσκοπεί στη μελέτη των διάφορων μεθόδων διαδικτυακής προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και η αναγωγή συμπερασμάτων για το βαθμό και τρόπο χρήσης αυτών. Βασικό μεθοδολογικό εργαλείο είναι η ανάλυση περιεχομένου, η μέθοδος της κατηγοριοποίησης αποτελεί τον κύριο κορμό της ανάλυσης περιεχομένου ενώ ως μονάδα καταγραφής χρησιμοποιήθηκαν οι αναρτήσεις ελληνικών επιχειρήσεων στο προφίλ που διαθέτουν στο Facebook, το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 33 ελληνικές επιχειρήσεις. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται πως κάποιες επιχειρήσεις έχουν μια συνολικά πετυχημένη ή αντίστοιχα αποτυχημένη πορεία στο Facebook, επιπρόσθετα παρατηρήθηκε κάποιες εταιρίες να έχουν καλές επιδόσεις μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Η πορεία των επιχειρήσεων βάσει του συνολικού αριθμού των αναρτήσεων που αυτές είχαν δεν διαφοροποιείται. Όσον αφορά την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των μεταβλητών αυτές υποδεικνύουν στο σύνολο των κατηγοριών ισχυρή ή ασθενή θετική σχέση μεταξύ τους. Εκτός από την συσχέτιση μεταξύ της δραστηριότητας (αριθμός των post) και της απόδοσης των επιχειρήσεων στην οποία η αύξηση του αριθμού των αναρτήσεων δεν φαίνεται να επηρεάζει την απόδοση των Facebook ενεργειών της επιχείρησης σε όρους Likes, Shares και Comments.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Δίκτυα υπολογιστών
Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.