Οι πρακτικές του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι πρακτικές του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης

Πρέκα, Σοφία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπιστεί ο βαθμός στον οποίο αξιοποιούνται οι μέθοδοι των Δημοσίων Σχέσεων στους σύγχρονους ελληνικούς οργανισμούς. Αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της οικονομικής κρίσης την οποία αντιμετωπίζει η χώρα και σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ομαλή λειτουργία των οργανισμών. Κατά συνέπεια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προσδιοριστεί με ποιόν τρόπο έχουν αντιμετωπίσει οι οργανισμοί την κατάσταση αυτή ως προς τον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων. Την εν λόγω ανάλυση μπορεί να βοηθήσει η σύγκριση της αξιοποίησης των πρακτικών των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό αλλά και η χρήση αυτών από οργανισμό σε οργανισμό ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και το πεδίο δραστηριοποίησής της.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.