Ψηφιακή δημοκρατία και σύγχρονος πολιτικός λόγος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ψηφιακή δημοκρατία και σύγχρονος πολιτικός λόγος

Μαυράκη, Κυριακή

Τα τελευταία χρόνια, και συγκεκριμένα την τελευταία δεκαετία, έχουν σημειωθεί οι σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα των επικοινωνιών και της τεχνολογίας της πληροφορικής. Οι αλλαγές αυτές δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο κανέναν τομέα της ζωής μας , και ιδίως τον σημαντικότερο που δεν είναι άλλος από την Δημοκρατία. Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί, κατόπιν της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, τόσο στην δομή και στον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας όσο και στην εκφορά του πολιτικού λόγου μέσα στον νέο ψηφιακό περιβάλλον που έχει επικρατήσει. Αρχικά παρουσιάζεται η θεωρία των κεντρικότερων εννοιών της εργασίας, δηλαδή της δημοκρατίας και του πολιτικού λόγου. Εν συνεχεία, γίνεται λόγος για την εφαρμογή της ψηφιακής δημοκρατίας, ενώ παρατίθεται και συγκριτική ανάλυση μεταξύ κλασικής και ψηφιακής δημοκρατίας. Επιπλέον, γίνεται ανάλυση της ψηφιοποίησης του πολιτικού λόγου αλλά και τις αλλαγές στις οποίες υπόκειται κατά την ψηφιοποίηση αυτή.Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει την έρευνα που έγινε προκειμένου να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που εμφανίζει ο πολιτικός λόγος στο twitter . Σε πρώτο λοιπόν στάδιο παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο όπου αναλύονται βιβλιογραφικές και δημοσιογραφικές πηγές και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ποσοτικά ευρήματα που προέκυψαν από δευτερογενή έρευνα, καθώς καταγράφηκαν για δεκαπέντε συναπτές ημέρες οι αναρτήσεις του Α.Τσίπρα στο Twitter

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα
Δημοκρατία
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.