Δημιουργία ιστοσελίδας καταστήματος γυναίκειων ρούχων για εμπορική χρήση = Website creation about women clothing shop, for commercial use

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Δημιουργία ιστοσελίδας καταστήματος γυναίκειων ρούχων για εμπορική χρήση = Website creation about women clothing shop, for commercial use

Τσάκα, Έλενα

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την ανάδειξη του τρόπου δημιουργίας μιας ιστοσελίδας με προέκταση ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με θέμα τα γυναικεία ρούχα. Στους στόχους της εργασίας αυτής κατατάσσονται η πρακτική εφαρμογή των εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων που παραδόθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων Καστοριάς στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και η επιθυμία χρήσης μέρους των πρακτικών των δημοσίων σχέσεων. Για την υλοποίηση των στόχων απαραίτητη ήταν η επαφή με μια μικρού μεγέθους επιχείρηση γυναικείων ρούχων ώστε να κατανοηθούν τα ζητούμενα της επιχείρησης, να αποσπαστεί υλικό για το δημιουργικό και να αποδοθεί σωστά το τελικό αποτέλεσμα κατορθώνοντας την προώθηση της επιχείρησης, την ενίσχυση της εικόνας και της φήμης της στο κοινό και την αύξηση των πιθανοτήτων των εσόδων. Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ιστοσελίδες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα (κεφάλαια 1 και 2). Ακόμη γίνεται αναλυτική αναφορά στη διαδικασία ανάπτυξης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος (κεφάλαια 3 και 4). Εν τέλει περιλαμβάνονται οι παρατηρήσεις, οι προτάσεις ισχυροποίησης του δημιουργικού και τα συμπεράσματα της πτυχιακής εργασίας (κεφάλαιο 5).

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση
Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.