Πολυμεσική παρουσίαση ενός μουσείου: Το αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Πολυμεσική παρουσίαση ενός μουσείου: Το αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης

Ελευθεριάδου, Σοφία

Με τον όρο πολυμέσα χαρακτηρίζεται ο συνδυασμός κειμένου, γραφικών, ήχου, εικόνας, βίντεο και animation, τα οποία φτάνουν στο χρήστη μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πλέον, τα πολυμέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα μουσεία, παρέχοντας με πιο ενδιαφέρον τρόπο πληροφορίες για τα εκθέματα. Η πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την προβολή του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Για να δημιουργηθεί η παρούσα εργασία εφαρμόστηκαν τα πέντε στάδια παραγωγής μιας πολυμεσικής εφαρμογής (Ανάλυση, Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Έλεγχος, Διανομή). Στην πολυμεσική εφαρμογή με θέμα την παρουσίαση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης χρησιμοποιήθηκαν προγράμματα για την επεξεργασία εικόνας, ήχου και βίντεο, καθώς και το λογισμικό πρόγραμμα Director. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται ο όρος «πολυμέσα», ποια είναι τα συστατικά στοιχεία αυτών και που αυτά εφαρμόζονται. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την εφαρμογή των πολυμέσων στα μουσεία. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στάδια παραγωγής της πολυμεσικής εφαρμογής. Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτεί η εφαρμογή. Το πέμπτο κεφάλαιο έχει σκοπό να παρουσιάσει αναλυτικά και με την βοήθεια φωτογραφιών την δημιουργία της πολυμεσικής εφαρμογής. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας παραδίδονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, αλλά και προτάσεις που θα βοηθήσουν στην βελτίωση

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Πληροφορική - Τεχνολογία
Μάρκετινγκ
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες
Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.