Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως παράγων στρατηγικής επιλογής και υπεραξίας. Μελέτη περίπτωσης η εταιρεία «Coca-Cola Τρία Έψιλον ΑΒΕΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως παράγων στρατηγικής επιλογής και υπεραξίας. Μελέτη περίπτωσης η εταιρεία «Coca-Cola Τρία Έψιλον ΑΒΕΕ

Γούλα, Θεοδώρα

Σκοπός της εργασίας είναι η πλήρης κατανόηση της λειτουργίας και του τρόπου εφαρμογής της ΕΚΕ. Επίσης, στόχος είναι η αντίληψη του τρόπου που συμβάλλει η ΕΚΕ στην ανάπτυξη του κοινωνικού επιχειρείν, με μη προωθητικούς τρόπους, και δημιουργεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όποια εταιρεία επιλέξει αυτό το δρόμο. Επιπρόσθετα, γίνεται λόγος στη διάσταση που έχει πάρει το θέμα της ΕΚΕ σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρουσιάζοντας τους οργανισμούς και τα δίκτυα που έχουν δημιουργηθεί για αυτή καθώς και τις διεθνείς πρωτοβουλίες. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την διεκπεραίωση της έρευνας και την κατανόηση της ΕΚΕ στην πράξη, είναι η συλλογή και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων με ερευνητικό εργαλείο την ημι-δομημένη συνέντευξη. Από τη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στο τμήμα δημοσίων σχέσεων της εταιρείας Coca- Cola Τρία Έψιλον, αντλήθηκαν σημαντικές πληροφορίες ενώ επίσης, αξιοποιήθηκε πληροφοριακό υλικό από την ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρείας αλλά και από άλλες διαδικτυακές πηγές, βιβλία και άρθρα με αναφορά στις δράσεις και τα προγράμματα ΕΚΕ της Coca- Cola Τρία Έψιλον. Συμπερασματικά, ολοκληρώνοντας την εργασία, παρατηρούμε πως η ΕΚΕ ως παράγων στρατηγικής επιλογής και υπεραξίας, δημιουργεί πλεονεκτήματα προς την κοινωνία όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία αλλά και προς το περιβάλλον. Δημιουργούνται επίσης, οφέλη προς την εταιρεία όπως η αναγνωρισιμότητα και η ενίσχυση της φήμης της, που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων αλλά και τα μακροπρόθεσμα κέρδη.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.