Σύγκριση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων facebook και twitter: η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σύγκριση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων facebook και twitter: η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα

Τίνος, Νικόλαος

H παρούσα εργασία, αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη σύγκριση μεταξύ δύο βασικών κοινωνικών δικτύων που έχουν κυριεύσει σχεδόν όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής του σύγχρονού ανθρώπου, του Facebook και του Twitter. Η σύγκριση αυτή επιχειρείται έπειτα από την ανασκόπηση των παγκόσμιων πεπραγμένων, να προσαρμοστεί στα Ελληνικά δεδομένα και μέσα από την εμπειρική έρευνα να αποσαφηνίσει τις τάσεις που επικρατούν στην Ελληνική πραγματικότητα σχετικά με τα δυο αυτά κοινωνικά δίκτυα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.