Αντιλήψεις Ελλήνων καταναλωτών για τις πρακτικές social media marketing των ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αντιλήψεις Ελλήνων καταναλωτών για τις πρακτικές social media marketing των ελληνικών επιχειρήσεων

Μεϊντάνη, Καλλιόπη
Μπίτρη, Μαρία

Τα social media στις μέρες μας είναι πολύ ανεπτυγμένα αφού χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από τους ανθρώπους. Ειδικότερα από τις επιχειρήσεις οι οποίες μέσα από αυτά επιθυμούν να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Επιπρόσθετα τα social media αποτελούν ένα βασικό εργαλείο του μάρκετινγκ καθώς επιδρούν στους καταναλωτές επηρεάζοντας τους άμεσα. Έτσι, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα που μελετά τις αντιλήψεις των Ελλήνων καταναλωτών για τις πρακτικές των social media marketing. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν η ποσοτική με την χρήση ερωτηματολογίου και διεξήχθη μέσω της προσωπικής διανομής. Μετά από ανάλυση με το πρόγραμμα του SPSS τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα social media. Αυτό οδηγεί στον επηρεασμό των καταναλωτών στις αγοραστικές τους αποφάσεις αφού ενημερώνονται μέσα από τα social media για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιθυμούν. Επίσης από την έρευνα προκύπτει ότι οι καταναλωτές θεωρούν πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τα social media για λόγους προβολής και μάρκετινγκ. Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι τα social media διευκολύνουν την διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Επιπλέον η έρευνα εξέτασε ποια από τα social media είναι κυρίαρχα στις προτιμήσεις των καταναλωτών ανάμεσα στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram καθώς και στο Youtube. Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε αυξημένη χρήση του Facebook και του Instagram από τους καταναλωτές σε σύγκριση με τα υπόλοιπα social media. Τέλος, μερικοί από τους περιορισμούς που παρατηρήθηκαν είναι το χρονικό διάστημα το οποίο διεξήχθη η έρευνα. Επίσης το δείγμα στο οποίο μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο ήταν περιορισμένο ενώ θα μπορούσε να διανεμηθεί σε μεγαλύτερο κοινό. Ωστόσο προκύπτουν και ορισμένες προτάσεις μελλοντικής διερεύνησης για την παρούσα έρευνα η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό επίπεδο εξετάζοντας τις απόψεις των χρηστών σε πανελλαδικό εμβέλεια. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο στο ερωτηματολόγιο να υπάρχει περιορισμός της ηλικιακής ομάδας έτσι ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να είναι πιο έγκυρα εφόσον οι χρήστες που θα συμμετάσχουν θα είναι γνώστες και ενεργοί χρήστες των social media.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Δίκτυα υπολογιστών
Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.