Η συμβολή της διαφήμισης στη διαμόρφωση της εταιρικής εικόνας της επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η συμβολή της διαφήμισης στη διαμόρφωση της εταιρικής εικόνας της επιχείρησης

Παλμαντούρα, Ελένη
Χρονάκη, Μαρία

«Η καλύτερη διαφήμιση γίνεται από τους ευχαριστημένους πελάτες». Με αυτή τη φράση, ο Αμερικάνος γκουρού του Μάρκετινγκ, Philip Kotler, θέλησε να τονίσει τη σημασία που παίρνει η διαφήμιση μέσα από την εταιρική εικόνα που προβάλλει η επιχείρηση στους καταναλωτές. Στόχος της εργασίας είναι να αποσαφηνιστεί ο όρος της διαφήμισης καθώς και ο ρόλος που διαδραματίζει στη συγκρότηση μιας συγκεκριμένης εικόνας της επιχείρησης στα μάτια του κοινού. Επιπλέον, θα εξεταστεί η σχέση της με την έννοια της εταιρικής εικόνας και τη λειτουργία αυτής στην αγορά της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσας εργασίας, γίνεται εκτενείς ανάλυση των εννοιών της διαφήμισης και της εταιρικής εικόνας. Ακολουθεί σύγκριση μεταξύ των ορισμών που αναλύονται και εξέταση τυχούσας αλληλεξάρτησης ή αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να γίνει κατανόηση σε βάθος η σημαντικότητα της διαφήμισης στη διαμόρφωση της εταιρικής εικόνας της επιχείρησης στην αγορά. Ωστόσο, ένας άλλος παράγοντας που θα μελετηθεί και είναι σχετικός με την αναγνωρισιμότητα σε συνδυασμό με την εταιρική εικόνα, είναι η σχέση που προκύπτει μεταξύ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και εταιρικής εικόνας και πως αυτή προβάλλεται μέσα από τη διαφήμιση. Τέλος, το θεωρητικό κομμάτι έρχεται να επιβεβαιώσει η εμπειρική διερεύνηση καθώς αναλύει τον τρόπο και τη χρήση που κάνουν στην διαφήμιση και την εταιρική εικόνα, οι 71 εταιρείες και Όμιλοι – Ηγέτες βασιζόμενη σε τέσσερα μετρήσιμα κριτήρια με δημοσιευμένα αποτελέσματα, με βάση τον Θεσμό Βραβεύσεων True Leaders που διοργανώνει η ICAP Group για το έτος 2015.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.