Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος εμπορίας βιντεοπαιχνιδιών με την γλώσσα Java

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος εμπορίας βιντεοπαιχνιδιών με την γλώσσα Java

Λάσκος, Χρήστος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με το θέμα της ψηφιακής διανομής βι-ντεοπαιχνιδιών. Μέχρι και την τελευταία δεκαετία το κύριο μέσο διανομής ήταν οι οπτικοί δίσκοι. Ο πελάτης έπρεπε να περιμένει το βιντεοπαιχνίδι να κυκλο-φορήσει και να πάει σε κάποιο κατάστημα για να αγοράσει τον δίσκο. Επίσης έπρεπε να έχει κάποιο χώρο στο σπίτι του για να τοποθετεί τους δίσκους του κι έτσι, εάν ήταν τακτικός παίκτης βιντεοπαιχνιδιών, ο χώρος αυτός έπρεπε να ήταν μεγάλος. Όσον αφορά τους εκδότες των βιντεοπαιχνιδιών το κόστος για τα αντίγραφα, εξώφυλλα και άλλα που θα περιέχει ένας δίσκος, καθώς και το κό-στος για τους διανομείς ή πωλητές φτάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Έτσι λοι-πόν δημιουργήθηκε η ανάγκη για την ανάπτυξη πλατφόρμας που θα μπορούσε να παρέχει στους καταναλωτές ψηφιακό περιεχόμενο. Η ψηφιακή διανομή γίνε-ται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών καθώς όλες οι μεγάλες εταιρίες παραγωγής έχουν αναπτύξει τις δικές τους πλατφόρμες. Πέρα από αυτό δίνεται και η ευκαιρία σε ανεξάρτητους προγραμματιστές βιντεοπαιχνιδιών να διανέμουν τη δουλειά τους. Για την ανάπτυξη μιας τέτοιας πλατφόρμας χρησιμοποιήθηκε η ευρέως γνωστή αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού Java καθώς έχει το προτέρημα ότι μια εφαρμογή γραμμένη σε αυτή μπορεί να τρέχει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Βάσεις δεδομένων
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)