Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία PHP εφαρμογής για σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία PHP εφαρμογής για σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Χατζημιχαηλίδης, Γεώργιος
Τσαλίκης, Στυλιανός

Η τεράστια τεχνολογική εξέλιξη έχει επιφέρει καθοριστικές μεταβολές στη μέθοδο σκέψης του ανθρώπου και κατά συνέπεια και στις σύγχρονες τακτικές μάθησης. Οι σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές έχουν την ευχέρεια άσκησης καθοριστικών επιρροών και επιδράσεων στην εκπαίδευση και ο καθηγητής θα πρέπει να είναι ενήμερος για τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά οφέλη τους. Ειδικότερα, ο μέσος εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεση του αρκετά επικουρικά εργαλεία με στόχο τη βέλτιστη διαδικασία μάθησης, ενώ ο εκπαιδευόμενος ο οποίος ενδιαφέρεται πιο πολύ για ένα καθορισμένο αντικείμενο έρευνας, είναι εφικτό να πληροφορηθεί περισσότερο κάνοντας χρήση του καταλληλότερου εκπαιδευτικού λογισμικού. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτελεί μια μορφή επισκόπησης των σύγχρονων λογισμικών τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σημαντικό κομμάτι της πτυχιακής αυτής εργασίας θα περιέχει παρουσίαση και ανάλυση όλων των βημάτων που ακολουθήθηκαν για την κατασκευή μιας σύγχρονης ηλεκτρονικής τάξης χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του Wordpress η οποία αποτελεί μια εκ των βασικότερων και πιο διαδεδομένων πλατφόρμων σε διεθνές επίπεδο όχι μόνο για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού υλικού αλλά κυρίως για την κατασκευή ιστοσελίδων όλων των ειδών. Στόχος του θεωρητικού μέρους της εργασίας αποτελεί η αναλυτική παρουσίαση εκπαιδευτικών λογισμικών τα οποία έχουν προταθεί και χρησιμοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η αναλυτική περιγραφή των συγκεκριμένων λογισμικών θα έχει σαν συνέπεια την προβολή των χαρακτηριστικών αλλά και των δυνατοτήτων τις οποίες παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στους εκπαιδευόμενους και των γνώσεων τις οποίες αποκτούν όταν τις επεξεργάζονται και ασχολούνται με αυτές. Ενώ στόχος μας για το πρακτικό μέρος αποτελεί η εκμάθηση μας για το πώς κατασκευάζονται σύγχρονες ιστοσελίδες και πως αυτές μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη διαδικασία μάθησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Πληροφορική - Τεχνολογία
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)