Δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος δήλωσης και ανάθεσης φοιτητών σε εργαστηριακά τμήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος δήλωσης και ανάθεσης φοιτητών σε εργαστηριακά τμήματα

Κατσαντώνης, Κωνσταντίνος
Μπουμπούσης, Χαράλαμπος

Η εκπαίδευση κάθε φοιτητή ΑΤΕΙ χωρίζεται σε θεωρητική και πρακτική. Στην πρακτική όμως εκπαίδευση ο φοιτητής αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα στην δήλωση-κατανομή των εργαστηριακών μαθημάτων. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε αυτό το σύστημα δηλώσεων το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τους φοιτητές του τμήματος για να δηλώνουν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα που θα παρακολουθήσουν καθώς και τις προτιμήσεις τους σχετικά με τα εργαστηριακά τμήματα. Το αυτοματοποιημένο σύστημα αυτό θα κατανέμει τους φοιτητές με βάση κάποιες προτιμήσεις και κριτήρια. Τέλος, τα συμπεράσματα από την εργασία ήταν αρκετά ενθαρρυντικά και το σύστημα αποδεικνύει ότι λειτουργεί σωστά.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Βάσεις δεδομένων
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.