Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για το μάθημα της γεωγραφίας στο Δημοτικό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για το μάθημα της γεωγραφίας στο Δημοτικό

Ηλιάδης, Νικόλαος

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών σήμερα είναι αιτία πολλών αλλαγών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ΤΠΕ στο σχολείο πρέπει να αξιοποιούνται και να καθοδηγούνται από τις ανάγκες της μάθησης και γενικότερα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι από τις αλλαγές που συμβαίνουν πολύ γρήγορα στην τεχνολογία. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας για να μη μείνει πίσω σε σχέση με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών πρέπει να αλλάξει ριζικά. Οι τομείς στους οποίους πρέπει να γίνουν αλλαγές είναι: τα αναλυτικά προγράμματα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ο τρόπος διδασκαλίας, ο ρόλος των εκπαιδευτικών και οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Τα τελευταία χρόνια είχαμε ταχύτατη εξέλιξη στην τεχνολογία του διαδικτύου και πολύ μεγάλη παραγωγή συσκευών που διαχειρίζονται ηλεκτρονικό υλικό. Οι αλλαγές αυτές έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τα πρώτα χρόνια η «ηλεκτρονική μάθηση» αντέγραφε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας (ομιλίες, σεμινάρια συζητήσεις, διδασκαλίες) με την χρήση σύγχρονων μέσων, κάνοντας όλα τα προηγούμενα πιο ελκυστικά. Στη συνέχεια στην «ηλεκτρονική μάθηση» προστέθηκαν διαδραστικά και ψηφιακά μέσα και μπορεί αυτή να λειτουργήσει υποστηρίζοντας την παραδοσιακή διδασκαλία ή μπορεί και να την αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Η εμφάνιση φορητών συσκευών (netbook, tablet, smartphone) συνέβαλε στη δημιουργία μεθόδων μάθησης μέσω φορητών συσκευών. Οι συσκευές αυτές βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να επικοινωνούν γρήγορα, να έχουν άμεση πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και να διεκπεραιώνουν γρηγορότερα τις υποχρεώσεις τους στα μαθήματα. Η λογική αυτών των έξυπνων συσκευών είναι ότι αυτοί που τις χρησιμοποιούν μπορούν να επικοινωνούν ταχύτερα και να τις έχουν πάντοτε μαζί τους. Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά λογισμικά μπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Τα λογισμικά αυτά διαθέτουν ελκυστικό περιβάλλον, πλούσιο σε πληροφορίες, με πολλές δυνατότητες αλληλεπίδρασης που κάνει πιο εύκολη τη διερευνητική μάθηση και βοηθά τη δημιουργική σκέψη και μάθηση των εκπαιδευόμενων. Υπάρχουν διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά ανάλογα με το μάθημα, αλλά και ανάλογα με το επιθυμητό παιδαγωγικό αποτέλεσμα. Πολλά εκπαιδευτικά λογισμικά διατίθενται δωρεάν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Φωτόδεντρο. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τη διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης της πολυμεσικής εφαρμογής: «Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού». Πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία φιλοδοξεί να κάνει λίγο πιο καλό, πιο ελκυστικό και παιγνιώδες το υπάρχον βιβλίο του ΥΠΕΠΘ. Στόχος της επίσης είναι να παρέχει αρκετές επιπλέον πληροφορίες σε σχέση με το εμπλουτισμένο βιβλίο που υπάρχει στο Φωτόδεντρο. Συγχρόνως περιέχει υποστήριξη για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ εύκολα χωρίς να χρειάζεται καμιά προηγούμενη γνώση. Απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού σχολείου καθώς και σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτή. Η επιλογή του περιεχομένου και η δομή του λογισμικού στηρίχθηκαν στα σχολικό βιβλία: «Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού», «Γεωλογία – Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου» και στο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πολυμεσικό περιβάλλον της Wysiwyg web builder και παρουσιάζει με δυναμικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο, δραστηριότητες για τους μαθητές, βοηθώντας τους να «μάθουν» και συγχρόνως αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη. Το λογισμικό κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του παρουσιάστηκε σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης του 2ου δημοτικού σχολείου Καστοριάς. Η δοκιμή έδειξε ότι οι μαθητές είναι θετικοί σε τέτοιου είδους πολυμεσικές εφαρμογές και ότι η πολυμεσική εφαρμογή «Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού» είναι μια εύχρηστη εφαρμογή, που καλύπτει τους εκπαιδευτικούς στόχους της Γεωγραφίας, κατάλληλη να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Πληροφορική - Τεχνολογία
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.