Η επίδραση των social media στην καταναλωτική συμπεριφορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η επίδραση των social media στην καταναλωτική συμπεριφορά

Γαλιώνα, Ξανθούλα

Η παρούσα εργασία που αφορά την επίδραση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης στην καταναλωτική συμπεριφορά, αναλύει τα κοινωνικά δίκτυα και τα χαρακτηριστικά τους. Ακόμα, απαριθμεί τους παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά. Στη συνέχεια διεισδύει στη σχέση αυτών των δύο και κάνει μία μικρή αναφορά στα είδη των χρηστών. Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 100 ανθρώπων, απορρέει πως το Facebook αποτελεί ισχυρότερο εργαλείο μάρκετινγκ σε σχέση με το YouTube. Επίσης, πως οι χρήστες των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν θετική στάση απέναντι στις διαφημίσεις, και τέλος, η ηλικία αποτελεί παράγοντα επηρεασμού της καταναλωτικής συμπεριφοράς και μέσα στα κοινωνικά δίκτυα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.