Σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου. Μελέτη περίπτωσης: www.myshoe.gr = Modern practises of e–commerce. Case study: www.myshoe.gr

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου. Μελέτη περίπτωσης: www.myshoe.gr = Modern practises of e–commerce. Case study: www.myshoe.gr

Κούβαρη, Λαμπρινή-Ελένη
Σωτηριάδου, Αικατερίνη

Την τελευταία δεκαετία το διαδίκτυο, εκτός από μέσο εύρεσης πληροφοριών και επικοινωνίας, έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ δυνατό χαρτί για τις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαφημίσουν και να πουλήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε πολύ μεγαλύτερο κοινό και με μικρότερο κόστος. Η αρχική μορφή των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων περιείχε μόνο τη διαφήμιση των προϊόντων, όμως με τον καιρό σχεδόν κάθε επιχείρηση διαθέτει και το ηλεκτρονικό της κατάστημα από όπου μπορεί και να πουλάει τα προϊόντα της σε όλο τον κόσμο, διευκολύνοντας βέβαια και τους καταναλωτές που δε χρειάζεται να μετακινούνται για να κάνουν τις αγορές τους. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως αντικείμενο το ηλεκτρονικό εμπόριο και την εξέλιξη του στο πέρασμα των χρόνων. Αρχικά αναλύεται ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο και γίνεται μια ιστορική αναδρομή της εξέλιξής του. Στη συνέχεια αναλύονται οι μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του και δίνεται ο ορισμός του ηλεκτρονικού καταστήματος και περιγράφεται η πορεία του. Έπειτα, συζητείται το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως είναι σήμερα και αναλύεται ο σχεδιασμός του. Τέλος γίνεται μελέτη περίπτωσης του ηλεκτρονικού καταστήματος myshoe.gr.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.