Η υιοθέτηση της καινοτομίας στη διαφήμιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η υιοθέτηση της καινοτομίας στη διαφήμιση

Νικοκάβουρα, Αρετή

Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερους φορείς. Για τη διαφήμιση ο πομπός του μηνύματος είναι η επιχείρηση ή ο οργανισμός και ο δέκτης είναι η αγορά στόχος ή μια ομάδα ατόμων. Η διαφήμιση ως μια μορφή επικοινωνίας, ακολουθεί και διέπετε από τους κανόνες που διαμορφώνουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης της. Η κατανόηση της διαδικασίας και ο τρόπος με τον οποίο ο αποδέκτης επεξεργάζεται το εκπεμπόμενο μήνυμα είναι σημαντικοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Η διαδικασία είναι περίπλοκη και απαιτεί λεπτομερειακό σχεδιασμό. Σκοπός της εργασίας είναι η εξακρίβωση της πιθανής επίδρασης των καινοτόμων ή των παραδοσιακών μέσων διαφήμισης στην καταναλωτική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχουν επιδράσεις ανάμεσα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και της παραδοσιακής και της καινοτόμου διαφήμισης και στην καταναλωτική συμπεριφορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.