Εξωτερική μετανάστευση νέων ανέργων από την Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εξωτερική μετανάστευση νέων ανέργων από την Ελλάδα

Παυλίτσα, Μαρία Α.

Αρχικά, παρουσιάζονται η έννοια, η ιστορική αναδρομή, τα αίτια και τα χαρακτηριστικά της μετανάστευσης και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην ανεργία της Ελλάδα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναλύονται τα είδη, τα αίτια, τα κριτήρια διάκρισης και οι οικονομικό - κοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας. Τέλος, παρουσιάζονται τα αίτια της οικονομικής κρίσης του 2008 και οι παράγοντες επιβράδυνσης της ελληνικής οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Μετανάστες και μετανάστευση
Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.