Προτιμήσεις Ελλήνων καταναλωτών στις γειτονικές αγορές: η γειτονική αγορά της Bitola

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Προτιμήσεις Ελλήνων καταναλωτών στις γειτονικές αγορές: η γειτονική αγορά της Bitola

Σβίρου, Παρασκευή

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο νομό Φλώρινας και η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η ποσοτική ανάλυση δεδομένων, ενώ το μεθοδολογικό εργαλείο αποτέλεσαν 100 δομημένα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε αντίστοιχα νοικοκυριά του νομού. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας, η οικονομική κρίση επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει τους κατοίκους της Φλώρινας και συνέβαλε αποφασιστικά στην αλλαγή της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.