Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τη λειτουργία ΧΥΤΑ: μελέτη περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τη λειτουργία ΧΥΤΑ: μελέτη περίπτωσης

Ρήγα, Δήμητρα Α.

Παρουσιάζονται οι μέθοδοι διαχείρισης των αποβλήτων, όπως η προσωρινή αποθήκευση, η συλλογή των απορριμμάτων, η μεταφορά, οι σταθμοί μεταφόρτωσης, η υγειονομική ταφή, η ανακύκλωση, η αποτέφρωση, η αεριοποίηση, η τεχνική πλάσματος, η πυρόλυση, η αερόβια επεξεργασία, η αναερόβια και η βιολογική ξήρανση. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται η διαχείριση στερεών αποβλήτων, ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και οι εκπομπές των ρύπων στον ΧΥΤΑ στους Πέρα Γαλήνους του Νομού Ηρακλείου.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.