Μελέτη και σύγκριση της μικροχλωρίδας βραστών και ζυμούμενων αλλαντικών και των επιπτώσεων της στη ποιότητα των προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη και σύγκριση της μικροχλωρίδας βραστών και ζυμούμενων αλλαντικών και των επιπτώσεων της στη ποιότητα των προϊόντων

Μπουκουβάλα, Όλγα

Στη παρούσα εργασία γίνεται μελέτη και σύγκριση της μικροχλωρίδας βραστών και ζυμούμενων αλλαντικών. Επεξηγείται δηλαδή ποια ακριβώς μικρόβια περιλαμβάνει η μικροχλωρίδα των αλλαντικών αυτών αλλά και πώς επιδρούν αυτά στη ποιότητα των κρεατοσκευασμάτων. Περιλαμβάνει δύο Μέρη. Το Θεωρητικό Μέρος που αφορά το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, αναφέρεται στην μελέτη των αλλαντικών και αναλύονται οι μικροοργανισμοί που υπάρχουν σε καθένα από αυτά τα προϊόντα, οι ιδιότητές τους, οι θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις τους στην ποιότητα των αλλαντικών, οι μέθοδοι συντήρησης και επεξεργασίας και οι διάφορες τροφικές δηλητηριάσεις που προκαλούν. Στο Πειραματικό Μέρος όπου είναι το πειραματικό κομμάτι, περιέχονται αποτελέσματα από εργαστηριακές αναλύσεις που έγιναν στα πλαίσια της εκπόνησης της εργασίας αυτής. Αναφέρεται στη σύγκριση της μικροχλωρίδας των βραστών και ζυμούμενων αλλαντικών αλλά και στο ‘γιατί’ υπάρχουν οι διαφορές αυτές.Με την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στο τέλος της έρευνας αυτής, θα έχει γίνει κατανοητή η συμπεριφορά των μικροβίων που βρίσκονται στις δύο κατηγορίες-προϊόντων αλλά και οι διαφορές που υπάρχουν λόγω των διαφορετικών επεξεργασιών που υπόκεινται τα αλλαντικά αυτά κατά τη παραγωγική τους διαδικασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλλαντικά - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.