Ο ρόλος του twitter στην πολιτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2017 (EL)
Ο ρόλος του twitter στην πολιτική

Μπουλαζέρη, Κωνσταντίνα

Η σύγχρονη εποχή έχει χαρακτηριστεί ως η εποχή της πληροφορίας από πολλούς μελετητές. Η πληροφορία αυτή μεταδίδεται μέσα από διαύλους επικοινωνίας οι οποίοι άλλοτε έχουν παραδοσιακή μορφή και άλλοτε υιοθετούν πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις. Στην εποχή μας οι δια-προσωπικές σχέσεις έχουν μετατραπεί σε δια-δικτυακές με την χρήση του ίντερνετ και των συνεχώς αναπτυσσόμενων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα κοινωνικά αυτά δίκτυα (social media) έχουν παραλάβει σε μεγάλο βαθμό την σκυτάλη της ενημέρωσης και της επικοινωνίας από τα παραδοσιακά μέσα που μέχρι πρόσφατα έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα των πολιτών. Έτσι, και όπως από την εποχή του ήχου περάσαμε στην εποχή της εικόνας και της τηλεόρασης που τα πάντα βασιζόταν στο παρουσιαζόμενο προφίλ του καθενός (image), σήμερα μιλάμε πλέον για ένα παγκόσμιο δίκτυο άμεσης και προσωπικής επαφής με αλληλεπίδραση και κινητοποίηση των συμμετεχόντων σε αυτή. Από τον κανόνα αυτό δεν θα μπορούσε να ξεφύγει η πολιτική η οποία εξορισμού ταυτίζεται με την ενασχόληση στα κοινά, η οποία φυσικά προϋποθέτει αφενός την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και αφετέρου την ενημέρωση και τη δράση τους είτε συλλογικά είτε ατομικά. Ακριβώς σε αυτό το κομμάτι τα σύγχρονα αυτά μέσα έρχονται για να καλύψουν ένα κενό το οποίο τις προηγούμενες δεκαετίες ίσως και να μην υπήρχε αλλά δημιουργήθηκε από την αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικότερα δε από το νεανικό τμήμα της κοινωνίας το οποίο δείχνει μια αδιαφορία ίσως και απαξίωση προς τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να καταδείξει μέσα από τη μελέτη της χρήσης και της χρησιμότητας των εν λόγω μέσων, την σχέση τους με την πολιτική ζωή των σύγχρονων κοινωνιών, όπως και το πώς αυτά εξελίσσουν και φέρνουν την αμεσότητα τόσο στη διακυβέρνηση όσο και στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-05


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.