Μελέτη των μεθόδων ανάλυσης περιεχομένου. Η περίπτωση του εγχωρίου τύπου στις εκλογές του 2004.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη των μεθόδων ανάλυσης περιεχομένου. Η περίπτωση του εγχωρίου τύπου στις εκλογές του 2004.

Σεντελίδης, Άγγελος

Ο βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της κάλυψης της εκλογικής αναμέτρησης στις 7 Μαρτίου 2004 από τον έντυπο τύπο στην Ελλάδα. Επιπλέον, αποσκοπεί στο να εξακριβώσει κατά πόσο οι πολιτικές πεποιθήσεις των εφημερίδων επηρεάζουν τον τρόπο παρουσίασης των διαφόρων θεμάτων και άρα την εκλογική απόφαση του κοινού. Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της ανάλυσης περιεχομένου σε τρεις καθημερινές και ευρείας αναγνωσιμότητας εφημερίδες, συγκεκριμένα της Ελευθεροτυπίας, τα Νέα και της Καθημερινής. Τα άρθρα που εξετάστηκαν προέρχονται από 12 ημέρες, έξι πριν την εκλογική αναμέτρηση και 6 μετά από αυτή. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια διερευνήθηκαν οι πρώτες σελίδες των τριών εφημερίδων και εξετάστηκαν οι εξής δείκτες ( 1) ποσοστό ημερών όπου το πρώτο θέμα αφορούσε την εκλογική αναμέτρηση (2) ποσοστό ημερών όπου η πλειοψηφία των θεμάτων στο πρωτοσέλιδο αφορούσε την εκλογική αναμέτρηση (3) ποσοστό θεμάτων πολιτικού χαρακτήρα που στρέφονταν υπέρ ή κατά των δύο μεγάλων κομμάτων καθώς και άλλοι δείκτες. Τα αποτελέσματα από την παρούσα έρευνα κατέδειξαν ότι ο τρόπος αντιμετώπισης της εκλογικής αναμέτρησης του 2004 διαφέρει κατά πολύ μεταξύ των τριών εφημερίδων, τόσο ως προς το πολιτικό μέρος στο οποίο ανήκουν και ειδικότερα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τους πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής. Ακόμα, διαφορές εντοπίστηκαν και στην ένταση κάλυψης της εκλογικής αναμέτρησης. Ειδικότερα, η εφημερίδα Καθημερινή στην πλειοψηφία των ημερών κάλυπτε το σύνολο του πρωτοσέλιδου της με θέματα που σχετίζονταν με τις εκλογές, η Ελευθεροτυπία κυρίως το πρώτο θέμα και κάποια επιπλέον θέματα ενώ τα Νέα περιορίζονταν σε ημέρες και μόνο στο πρώτο θέμα. Επιπλέον, η Καθημερινή εμφανίζει μία έντονη θετική στάση προς την δεξιά και κυρίως τον κ. Καραμανλή, η Ελευθεροτυπία προς το σοσιαλιστικό κόμμα και κυρίως τον κ. Παπανδρέου ενώ στην περίπτωση της εφημερίδας τα Νέα δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη πολιτική τάση παρά μία ουδετερότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.