Συγκριτική μελέτη των τεχνολογιών Adobe Flash και Microsoft Silverlight

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Συγκριτική μελέτη των τεχνολογιών Adobe Flash και Microsoft Silverlight

Σταματακοπούλου, Πηνελόπη-Μαρία Χ.
Φιλιππακοπούλου, Ευαγγελία Α.

Οι τεχνολογίες Adobe Flash και Microsoft Silverlight αποτελούν δυο από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πακέτων λογισμικού για τη δημιουργία προηγμένων πολυμεσικών και υπερμεσικών εφαρμογών. Το Adobe Flash είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζεται κυρίως στα ισχυρά εργαλεία σχεδίασης και τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό για τη δημιουργία εφαρμογών, ενώ το Microsoft Silverlight είναι το πιο νέο και αναπτυσσόμενο πακέτο λογισμικού που έχει τον ίδιο σκοπό αλλά στηρίζεται σε διαφορετικό περιβάλλον προγραμματισμού και σε γλώσσα σήμανσης. Οι εφαρμογές των προγραμμάτων ποικίλλουν και αυξάνονται διαρκώς. Τα προγράμματα αυτά έχουν ορισμένες κοινές λειτουργίες αλλά και σημαντικές διαφορές ως προς τον τόπο δημιουργίας των εφαρμογών, παρέχοντας δυνατά και αδύνατα στοιχεία που κάνουν το καθένα κατάλληλο σε ορισμένες περιπτώσεις. Η χρήση τους αυξάνεται διαρκώς και έχει ξεπεράσει όλα τα αντίστοιχα προγράμματα δημιουργίας προηγμένων πολυμεσικών και υπερμεσικών εφαρμογών.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.