Ταχεία πρωτοτυποποίηση και εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ταχεία πρωτοτυποποίηση και εφαρμογές

Χαρισοπούλου, Αφροδίτη Χ.
Αυγέρη, Παναγιώτα Α.

Αρχικά, αναλύεται η έννοια του πρωτοτύπου, διερευνάται η διαδικασία της ταχείας πρωτοτυποποίησης, μελετώνται οι διαφορές της ταχείας κατασκευής πρωτοτύπων αφαίρεσης με αυτήν της ταχείας κατασκευής πρωτοτύπων εναπόθεσης υλικού, αναλύονται τα στάδια, οι σύγχρονες τεχνικές. Στη συνέχεια, αναλύονται τα πρωτόκολλα επικοινωνίας CAD με εναπόθεση υλικού, μελετάται ο τρόπος μεταφοράς δεδομένων τους, ο τρόπος κατεργασίας, παρουσιάζεται σε πίνακα η σύγκριση της τεχνολογίας ταχείας πρωτοτυποποίησης με τις συμβατικές μεθόδους και διερευνώνται τα λογισμικά CAD/CAM/CAE. Επίσης, παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογών και οι μέθοδοι της ταχείας πρωτοτυποποίησης, αναλύονται παραδείγματα εφαρμογών των λογισμικών συστημάτων CAD/CAM/CAE και η διαδικασία ελέγχου της ποιότητας των αντιγράφων. Τέλος, μελετάται ο σχεδιασμός προϊόντων με την μέθοδο της Στερεολιθογραφίας και διερευνάται η αξιοπιστία της τρισδιάστατης εκτύπωσης σήμερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.