Προβλήματα & προοπτικές των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στον Ν. Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Προβλήματα & προοπτικές των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στον Ν. Θεσσαλονίκης

Φιγκιώρης, Αθανάσιος

Καταγράφεται η διαδικασία της λογιστικής παρακολούθησης και τεχνοοικονομικής ανάλυσης σε δεκαπέντε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Νομού Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων των εκμεταλλεύσεων και ο υπολογισμός των τεχνοοικονομικών δεδομένων προκειμένου να διεξαχθούν οικονομικά αποτελέσματα και μέσω αυτών να κριθεί το επίπεδο βιωσιμότητας τους. Παράλληλα καταγράφονται οι απόψεις των κτηνοτρόφων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες του κλάδου. Αρχικά ορίζεται η έννοια της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα και της αγροτικής λογιστικής, αναφέρονται οι σκοποί και η σημασία της και γίνεται περιγραφή του Νομού Θεσσαλονίκης. Στο επόμενο βήμα καταγράφονται τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα της έρευνας που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια. Στην πορεία αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των εκμεταλλεύσεων, κάποια από αυτά είναι η ακαθάριστη πρόσοδος και οι συνολικές δαπάνες παραγωγής.

Thesis
NonPeerReviewed

Κτηνοτροφική μονάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.