Μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος 10KW στην σκεπή οικοδομής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος 10KW στην σκεπή οικοδομής

Ραμαντάν ογλού, Μουτλού Σ.

Αρχικά, αναλύονται τα Φωτοβολταϊκά συστήματα, ο τρόπος λειτουργίας τους, τα χαρακτηριστικά τους και οι εφαρμογές τους, ενώ συμπεριλαμβάνονται χρήσιμες οδηγίες για την εγκατάσταση τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε δυο Φωτοβολταϊκά συστήματα (Θεσσαλονίκη, Κοζάνη) και τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Τέλος, πραγματοποιείται μια οικονομική έρευνα αγοράς για Φωτοβολταϊκά συστήματα, αλλά και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να επέλθει η απόσβεση του συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.