Καθορισμός και εξαγωγή δεδομένων - στατιστική ανάλυση σε ιατρικά δεδομένα. Nόσος: σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Σ.Μ.Ν.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2017 (EL)
Καθορισμός και εξαγωγή δεδομένων - στατιστική ανάλυση σε ιατρικά δεδομένα. Nόσος: σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Σ.Μ.Ν.)

Μισφούτ, Ειρήνη
Δούη, Φωτεινή

Οι συνέπειες ενός προβλήματος ή μιας κατηγορίας νοσημάτων μπορούν να σταθμιστούν με βάση τη θνησιμότητα ή τη νοσηρότητα, αλλά ή σύγχρονη τάση είναι να αξιολογούνται με βάση τον επηρεασμό της ποιότητας της ζωής. Με το κριτήριο αυτό, οι συνέπειες των αφροδίσιων νοσημάτων είναι πολύ σημαντικότερες από αυτές πολλών συχνότερων ή βαρύτερων νοσημάτων, αφού η παρουσία τους επηρεάζει τη ποιότητα ζωής και συνδυάζεται με αισθήματα ευθύνης. Τα Σ.Μ.Ν. αποτελούν μείζων πρόβλημα Δημόσιας Υγείας σε παγκόσμια κλίμακα. Κατέχουν μία από τις υψηλότερες θέσεις στους δείκτες νοσηρότητας και οι συνέπειες τους, όπως ο θάνατος, η στείρωση, η νεογνική νοσηρότητα, η ανάπτυξη καρκίνου ή ευοδωτική επίδραση σε άλλες λοιμώξεις έχουν καταστροφικές επιπτώσεις σε εκατομμύρια ανθρώπους. Η εμφάνιση της HIV λοίμωξης και η ραγδαία επέκταση της υπογράμμισαν με μεγαλύτερη ένταση την αναγκαιότητα ελέγχου των Σ.Μ.Ν. Η διαπίστωση της διευκόλυνσης της μόλυνσης από HIV τόσο από τα ελκωτικά, όσο και από τα φλεγμονώδη σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, αποκάλυψε τη στενή συσχέτιση της HIV και των άλλων σεξουαλικών μεταδιδόμενων λοιμώξεων. Έτσι η επιμονή και η προσήλωση στους στόχους, η διεύρυνση των προγραμμάτων παρέμβασης και ο εμπλουτισμός των μεθόδων προσέγγισης διαφορετικών πληθυσμών και ομάδων-στόχων θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την βελτίωση των αποτελεσμάτων των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Σκοπός της εργασίας μας είναι η ενημέρωση πάνω στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα με τις χάρες και τις συνέπειες της, την οποία θεωρούμε αναγκαία , καθώς τα ΣΜΝ αφορούν όλους και κυρίως τους νέους που ανήκουν στην ομάδα με τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιατρική - Πληροφορική
Ασθένειες - Στατιστικές μέθοδοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.